Lang zult u wonen!

LANG ZULT U WONEN markt

Een gezellige markt voor alle wijkbewoners die willen weten
hoe ze in de huidige woning oud(er) kunnen worden.
Geïnteresseerden zijn ook welkom!

Vrijdag 2 juni
tussen 13.00 en 16.00 uur
In het Heerdenhoes
Isebrandtsheerd 97 9737 LK Groningen