Wereldkoor Sing en Swing

Een nieuw koor in Beijum!

Voor en door Beijumers en anderen in ’t Heerdenhoes.

Goed kunnen zingen is niet noodzakelijk, het gaat om gezelligheid en vrolijkheid. We zingen wereldliedjes op een speelse manier onder leiding van Marietta Rust.

Aanmelden is niet nodig; Kom gewoon eens langs op donderdagochtend tussen 10:15 en 12:00 uur. We zijn onderdeel van de Stichting Buurtcentra in Beijum, daardoor zijn de kosten laag.