Algemeen

Samen maken wij Beijum!

Beijum werd gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw. De eerste bewoners van de nieuwe wijk betrokken hun nieuwbouwwoning in 1978. De straatnamen hebben allen een relatie naar het woord ‘heerd’, wat vrij vertaalt boerderij betekent.

Sinds 2006 werken de buurtcentra het Heerdenhoes en de Kleihorn samen in de stichting Buurtcentra in Beijum.

Sinds maart 2019 zijn het Heerdenhoes en Kleihorn samengegaan in de nieuwbouw van de Melsemaheerd.

De buurtcentra hebben een belangrijke functie bij het in stand houden van de sociale verbanden en de leefbaarheid in de buurt. Er worden problemen gesignaleerd en aangepakt. Regelmatig worden er aantrekkelijke activiteiten georganiseerd.

Diverse instellingen leveren hun specifieke bijdrage aan het wel en wee van de centra en de wijkbewoners. Alle hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Het bestuur van Stichting Buurtcentra In Beijum wordt gevormd door:

Marcel de Reuver
Voorzitter

Theo Smit
Secretaris

Nadine Wilczak
Penningmeester

Benitia Amuterya
Bestuurslid

Onderstaande personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken:

Marcella Gortmaker
Zakelijk Leider

Ricardo Mulder
Beheerder

Albert Lap
Assistent

Hermina Brink
Assistent

Frenk Alberts
Assistent

Dennis Medema
Assistent

De beheerders in onze accommodaties zijn werkzaam bij Sociaal Buurt Beheer. (onderdeel van WerkPro)